Tarot’a Giriş

Tarot sözcüğü, içinde türlü gizemler barındırır. Latince “Rota” kelimesinden türetildiği ve arkasında bir şifre olduğu varsayılır; bu da “Çark” anlamına gelir. Yaşamın doğumdan başlayıp ölüme kadar sürekli dönen çarkını simgelemektedir. Diğer bir yandan eski Mısırca bir sözcük olan “Ta-rosh” kelimesinden geldiği söylenmektedir. Ta-rosh kelimesinin anlamı ise “Kral Yolu”dur. Eski Mısırlıların Maji Tanrısı Thoth’u Tarot ile özdeşleştiren görüşler de vardır ve bu görüşlere bakılırsa Tarot, Thoth’un tüm bilgeliğinin saklandığı kitaptır.

tarot-ispanyaBaşka bir açıklama ise, M.S. 710 yılında İspanya’ya giren ve 1492’ye kadar burada kalan Arapların bu kartları Avrupa’ya getirdiği şeklindedir. İspanya’nın Müslümanlardan Hristiyanlara geçmesi ile sadece bir şehirde binlerce kitap Hristiyan alemine devrolmuştur. Buna rağmen Arapların ünlü Binbir Gece Masalları‘nda Tarot’a rastlanması bu olasılığı da ortadan kaldırmaktadır.

Tarot’un ortaya çıkışı ile ilgili anlatılan pek çok hikaye vardır. Avrupa’ya Çingeneler tarafından yayıldığı rivayet edilir. 18. ve 19. yüzyılda gizemlerle ilgilenen bilginler tarafından yeniden keşfedilmiş ; Hermetik, Simya gibi öğretilerle bağlantılı olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Tüm bunlar birer varsayımdır ve kesin olarak Tarot’un kökeninin nereden geldiği bilinmemektedir.

İnsanlar geçmişten bugüne kadar geleceği öğrenmek için farklı yollar izlemişlerdir. Bu yöntemlerin içinde en çok kullanılanı, Tarot olmuştur. Tarot, yüzyıllardır başarılı sonuçlar vermiştir.

tarotTarot, yüzyıllardır kullanımakta ve günümüzde fal olarak nitelendirilmektedir. Gizemcilere göre ise Tarot asla bir fal değildir. Tarot’un bir kehanet yöntemi olduğunu kesin olarak kanıtlayan ve bir belgeye dayalı bilgi yoktur. Kartların çiziminde M.S. 618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang Hanedanı zamanındaki paraların örnek alındığı zannedilmektedir.

Kartlar geçen zamanla birlikte değişik kültürlerde pek çok şekle bürünmüş olsa da, sembolik figürleri değişmemiştir.

Bilinen ve kullanılan bir çok türü vardır. Simya Tarotu, Rider Waite Tarotu en çok kullanılan örneklerindendir. Tarot’tan istenilen faydayı sağlamak için en önemli adım, kartların anlamlarına inanmaktır.

Geçmişi ve geleceği hiç birimiz değiştiremeyiz. Fakat kartlara verdiğimiz enerji sayesinde sorduğumuz sorulara alacağımız cevaplarla merak ettiklerimizi öğrenebiliriz ve yönümüzü belirleyebiliriz.

Tarot kartlarının iç dünyanıza yol göstermesi dileklerimizle..

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir