tarot nereden geldiArşiv

Tarot’a Giriş

Tarot sözcüğü, içinde türlü gizemler barındırır. Latince “Rota” kelimesinden türetildiği ve arkasında bir şifre olduğu varsayılır; bu da “Çark” anlamına gelir. Yaşamın doğumdan başlayıp ölüme kadar sürekli dönen çarkını simgelemektedir. Diğer bir yandan eski Mısırca bir sözcük olan “Ta-rosh” kelimesinden …